verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

Door Verzekeringen Erkende Acupuncturisten

Helaas is het beroep acupuncturist geen beschermde beroepsgroep en wordt veelvuldig misbruik van de naam gemaakt. Verzekeraars stellen zodoende steeds meer eisen aan de opleidingen en controleerbaarheid van een door hen erkende acupuncturist.

 

Deze website is een initiatief van de acupunctur Peter van Elderen en is bedoeld om U van de benodigde informatie te voorzien bij Uw  keuze voor een erkende acupuncturist.

 

Specifieke vermelding op deze site van "Verenigde acupuncturisten in Best, Oirschot of Son en Breugel" blijft echter voorbehouden aan hen die een directe relatie met een van deze gemeenten hebben. Wel kan elke acupuncturist(e) uit deze gemeentes zich op deze site laten vermelden mits dat hij/zij voldoet aan de op de site vermeldde eisen.

Naar site

Laatste wijziging 25 september 2017