verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

Beroepsvereniging

Een van de andere eisen welke gesteld worden aan een erkend acupuncturist is dat deze aangesloten is bij een beroepsvereniging.

 

Door aansluiting bij een beroepsvereniging wordt gegarandeerd dat de acupuncturist voldoet aan een aantal eisen. De beroepsvereniging draagt namelijk zorg voor o.a. de volgende zaken:

 

1. Het bewaken en bevorderen van een goed en optimaal kwaliteitsnivo van haar therapeuten

 

2. Het vastleggen van regels voor een verantwoorde uitoefening van TCG en het controleren hiervan d.m.v. visitaties.

 

3. Het hebben van een interne klachtencommissie en  samen werken met een externe klachtencommissie.

 

Dit doen zij door controle te houden op een minimaal aantal te volgen nascholingsdagen op het vakgebied, het vastleggen en op locatie controleren van een juiste bedrijfssvoering, hygiene en dossierregistratie en het hebben van een klachten commissie wanneer het onverhoopt mocht leidden tot een problematiek tussen U als patient en Uw therapeut.

 

De twee grootste beroepsverenigingen in ons land zijn de NVA en de ZHONG. Jaarlijks wordt het lidmaatschap van de therapeut opnieuw bekeken en gecontroleerd op het voldoen aan de gestelde eisen. U kunt het lidmaatschap controleren op de sites van de beroepsvereniging waarbij Uw therapeut aangesloten is. Voor onszelf kunt U de link in de kantlijn gebruiken.

 

Hiernaast is er sinds eind 2007 een aanvullende organisatie opgericht: de RBNG - HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg. De doelstellingen hiervan worden op de pagina 'registratie RBNG' verder besproken.

Laatste wijziging 25 september 2017