verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

Eisen ziektekosten verzekeraars

De ziektekosten verzekeraars hebben een aantal eisen vastgelegd waaraan een door hen erkend acupuncturist moet voldoen.

 

Een korte samenvatting van deze eisen is:

 

-   Kwaliteitsborging door aansluiting bij KAB, RBNG of

    SRBAG en daarmee tevens onderhevig aan een

    klachtenregeling en het tuchtrecht

 

-  Opleidingsniveau:

    - minimale 3 jarige erkende HBO opleiding acupunctuur

    - voldoende medische basiskennis minimaal te volgen

      aan een door b.v. de Fong erkende opleiding of een

      Westerse opleiding tot arts of fysiotherapeut

 

-  deugdelijke zelfstandige bedrijfsvoering

 

-  bewust van de grenzen aan de eigen deskundigheid

 

-  jaarlijkse bij- en nascholingen

 

-  zowel behandelaar als praktijk dienen een AGB-code

   te hebben

 

Een erkend acupuncturist zal veel van deze zaken dan ook op zijn/haar website vermelden, dan wel U deze aan kunnen tonen. Op de volgende pagina's zullen wij U een aantal handreikingen aandragen hoe U een en ander tevoren kunt controleren. Dit  opdat U achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Laatste wijziging 25 september 2017