verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

RBNG

RBNG staat voor HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

 

In eerste instantie was de doelstelling van de oprichting het scheiden van HBO opgeleidde therapeuten van lager opgeleidde therapeuten en daarmee bij te dragen aan een verantwoorde gezondheidszorg. Verder werd met de oprichting de mogelijkheid gecreeerd om geregistreerde therapeuten onderhevig te maken aan het tuchtrecht zoals ook de Westerse gezondheidskundige beroepen kennen. Verdere toelichting over het Tuchtrecht kunt U vinden op de pagina 'Registratie TBNG'.

 

Deze doelstellingen zijn gehaald, zij het dat niet iedereen zich aan de regelgeving houdt en therapeuten soms ten onrechte op hun site hun ingetrokken nummer vermelden. De RBNG heeft op hun site een mogelijkheid om dit op juistheid te controleren. Verder kunt U naast de genoemde jaarlijkse registratie ook de erkende vaardigheden van Uw therapeut controleren. Duidelijkheid is in dit geval dus een muisclick ver weg. Om het U gemakkelijk te maken vind U een rechtstreekse link in de zijlijn.

 

Om een en ander verder voor Uw ziektekostenverzekeraar gemakkelijk controleerbaar te houden is vermelding op de factuur van het logo van de RBNG en het RBNG-registratienummer van de bij de RBNG aangesloten therapeut door de meeste ziektekostenverzekeraars verplicht gesteld.

 

Omdat goede initiatieven ook aan verandering onderhevig zijn en de gestelde kwaliteitseisen aan de zorgverleners in de complementaire beroepen, waar acupunctuur onder valt, steeds hoger wordt zal ook deze registratie aan een verandering onderhevig zijn. De doelstelling is, als vervolg op de door de UVIT ingeslagen weg, dat in de loop van 2013 het RBNG register vervangen zal gaan worden door een meer op de eisen van deze tijd aangepast RBCG register. Dit register staat voor HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Geneeswijzen. Informatie hierover kunt U terugvinden in de link in de kantlijn.

 

Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij U verder naar de site van het HBO register RBNG.

 

 

 

 

 

 

Check voor RBNG nummer

Laatste wijziging 25 september 2017