verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

TBNG

Omdat er altijd onverhoopt iets mis mocht gaan is het belangrijk dat U een klankboord heeft en ergens terecht kunt met Uw klacht. Om hiervoor op een onafhankelijke manier zorg voor te dragen is de Stichting TBNG - Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg opgericht. Zij staan garant voor een onafhankelijke afhandeling van een mogelijke klacht over Uw behandeling/behandelaar.

 

Elke therapeut uit het RBNG register is onderhevig aan de regels van deze stichting. Elke BIG geregistreerde therapeut is, vooralsnog, onderhevig aan het formeel tuchtrecht. Beide komen nagenoeg op hetzelfde neer, maar in de voorgaande jaren was een oprichting van deze stichting helaas nog noodzakelijk om zorg te dragen voor het onder tuchtrecht te kunnen laten vallen van niet BIG geregistreerde therapeuten. Met de nieuw ingeslagen weg van 'gelijktrekken' van beide groepen zal dit, naar alle waarschijnlijkheid, in de nabije toekomst zichzelf gaan regelen tot een algemeen tuchtrecht voor alle beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg.

 

De doelstellingen van de huidige stichting TBNG

 

Behandelen van klachten conform de regels van het formele tuchtrecht.

 

Zorgdragen dat alle serieus werkende, kwaliteitstherapeuten onderhevig zijn aan een tuchtrecht zolang er geen sprake is van een wettelijk geregeld tuchtrecht.

 

Kwaliteit van de beroepsuitoefening in de natuurlijke gezondheidszorg toetsen en er zorg voor dragen dat misstanden binnen de natuurlijke gezondheidszorg herkend worden.

 

Handhaven van een non-profit en onafhankelijke stichting om belangenverstrengelingen en kwantiteit te voorkomen.

 

 

Voor meer informatie over deze stichting verwijzen wij U verder naar de site van de stichting.

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 25 september 2017