verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

Vereiste opleidingen

Om U te garanderen dat U een erkende acupuncturist bezoekt hebben de ziektekosten verzekeraars een aantal eisen aan de opleiding van de acupuncturist gesteld alvorens deze erkenning toe te kennen.

 

Deze opleidingseisen zijn als volgt:

 

- gedegen Westers medische basisopleiding op

  minimaal HBO niveau

- 3-jarige acupunctuur opleiding op HBO basis aan een

  hiervoor erkend instituut

 

Westers medisch HBO niveau

 

Ondanks dat een acupuncturist zijn geheel eigen diagnostiek gebruikt is het heel belangrijk dat hij onderscheid kan maken tussen problemen waarbij Westers medisch ingrijpen noodzakelijk is, dan wel in samenwerking met Uw behandelend arts U van de beste zorg kan voorzien. Om dit te garanderen worden dan ook alleen de volgende vooropleidingen als basis erkend om als erkend acupuncturist het beroep uit te mogen oefenen:

 

a. Een diploma van een erkende (dat wil zeggen: een door de NVAO geaccrediteerde) HBO-Bachelor opleiding met medische basiskennis of psychosociale basiskennis.

 

Of:

 

b. Een EVC-certificaat (Erkenning van Verworven Competenties) waarmee ervaren therapeuten kunnen aantonen dat zij door ervaring en bijscholing over voldoende medische en/of psychosociale basiskennis beschikken (gelijkwaardig aan het niveau van een NVAO-geaccrediteerde HBO-Bachelor opleiding).

 

Of:

 

c. Een diploma of bewijs van een door erkend accreditatie instituut waaruit blijkt dat de module medische en/of psychosociale basiskennis van de gevolgde opleiding alternatieve zorg gelijk is aan die van de door de NVAO geaccrediteerde HBO-Bachelor opleiding. Mogelijke accreditatie-instituten zijn FONG, SNRO en CPION.

 

In eenvoudigere bewoordingen betekent dit:

 

a. een opleiding die valt onder de huidige BIG registratie

    zoals b.v. (huis)arts of fysiotherapeut

b. het aan kunnen tonen van een EVC certificaat

c. het gevolgd hebben van een geaccrediteerde

    opleiding HBO Westers Medische Basiskennis zoals

    bv. de opleiding 2-jarige Westers Medische basiskennis

    van Shenzhou Universiteit of de AMO opleiding van de

    TCM Academie Nederland.

 

Acupunctuur opleiding

 

Om U een verantwoorde zorg te kunnen bieden hebben de ziektekosten verzekeraars een duidelijke eis gesteld aan de opleiding van een door hen erkend acupuncturist: minimaal HBO niveau.

 

Een korte omschrijving wat men hieronder verstaat is het volgende:

 

"Uitgaande van de hoge mate van professioneel gedrag, het zelfstandig werken aan en met medemensen, het zelfstandig definiƫren, analyseren en oplossen van de aangeboden problematiek, komen tot vaststelling en uitvoering van een behandelwijze (therapie) waaraan kwalitatief hoge eisen worden gesteld, is het niet denkbaar dat deze werkzaamheden op een lager niveau kunnen worden uitgevoerd dan op dat van het Hbo-niveau."

 

Een uitgebreidere uitleg hierover kunt U vinden op de in de zijlijn vermelde link van de FONG.

 

Dit betekent met andere woorden dat het instituut waaraan de acupuncturist zijn/haar opleiding gevolgd heeft minimaal een erkend HBO niveau moet hebben zoals bijvoorbeeld de FONG accrediteerd. Voorbeelden hiervan zijn de TCM Academie Nederland en de Shenzhou Open University of TCM.

 

Voor een uitgebreidere lijst verwijzen wij U naar de site van de FONG.

Laatste wijziging 25 september 2017