verenigde acupuncturisten gemeenten best -oirschot - son en breugel

waar kwaliteit voorop staat

Waarom deze site ?

We leven in een tijd van grote veranderingen. Daar waar andere landen ruim voorlopen in de integratie van complementaire medicijnen, zoals bv. acupunctuur, in de gezondheidszorg, loopt Nederland daarin ruim achter.  Landen zoals bijvoorbeeld de VS en het Verenigd Koninkrijk maken al jaren budget vrij voor opleidingen en de promotie van integratie van complementaire en alternatieve medicijnen (CAM) en constateren dat hiermee de zorgkosten omlaag gaan.

 

Gelukkig zien we de laatste jaren ook in Nederland een positieve tendens ontstaan, echter niet vanuit regeringszijde maar een waarbij de verzekeraars een voortrekkende rol spelen. Zo heeft de UVIT reeds in 2010 een aanvullend beleid bepaald wat er toe moet leiden dat ook in Nederland vanaf 1 januari 2017 een eenduidigheid ontstond.

 

Verder maakte de regering door de BTW heffing vanaf 1 januari 2013 geen direct onderscheid meer in de vooropleiding van de acupuncturist. Dit is op zich een positieve ontwikkeling, omdat een Westers medicus niet per definitie een goed acupuncturist hoeft te zijn, maar anderzijds de grens vervaagd tussen iemand met een gedegen Westers medische basisopleiding en iemand met onvoldoende ondergrond hierin. Gelukkig zagen we dan ook de door de UVIT geinitieerde ontwikkeling: duidelijke eisen aan wie wel en wie niet geschikt is om het beroep uit te oefenen. De voorheen opgelegde verhoging van het tarief is dan ook intussen niet meer opgelegd aan acupuncturisten die voldoen aan de eisen die de ziektekosten verzekeraars zo graag zagen en daarmee zijn zij gelijkgesteld aan de BIG geregistreerde collegae.

 

Om de zaken voor U overzichtelijk te houden hebben de ziektekostenverzekeraars een aantal makkelijk controleerbare eisen geformuleerd. Zie hiervoor de pagina 'eisen ziektekostenverzekeraars'.

Laatste wijziging 25 september 2017